Amerikansk ArbejdskulturEn af mest interessante forskel mellem amerikansk arbejdskultur og dansk arbejdskultur drejer sig om de ansattes behov vs. kundernes behov. I Danmark er medarbejderens behov ofte vigtigere end kundens behov; i USA har hensynet til kunden en højere prioritet end hensynet til medarbejderen.

Amerikanske kunder ønsker, at alting skal være nemt og bekvemt. Derfor er så mange forretninger åbne døgnet rundt hele året, herunder storcentre som Walmart. Det samme gælder for mange spisesteder og restauranter med en uformel atmosfære.

Det gode er, at disse etablissementer kan betjene medarbejdere, der har forskudte arbejdstider, fx hospitalsansatte, politibetjente og lastbilchauffører. (I den industriby, hvor jeg voksede op, var barerne åbne klokken 7 om morgenen for at give natholdsarbejdere en chance for at gå hen og få en øl efter arbejdets afslutning.)

Men denne del af amerikansk arbejdskultur er ikke særlig behageligt for de ansatte i forretninger og spisesteder at arbejde om natten, og det er heller ikke godt for deres helbred.

I Danmark, derimod, er medarbejderens behov ofte mere vigtige end kundens behov. Restaurantkøkkener lukker klokken 21, så de ansatte kan komme hjem til deres familier.

Hvis du som kunde i Danmark bliver sulten efter den tid, må du tage til takke med en shawarma eller en sandwich fra den lille butik ved en benzintank.

Juleaften kører busserne ikke mellem klokken 17 og 23, så chaufførerne kan fejre jul med deres familier. Det er meget betænksomt, men upraktisk hvis du skal nogen steder i det tidsrum. (Det er lidt ironisk i en tid, hvor mange buschauffører er muslimer og sandsynligvis hellere ville have fri til Eid Al-Fitr.)

Den ene tilgang er ikke bedre end den anden – de er bare forskellige. Det er rart at have fri, når man er medarbejder. Men som kunde er det en ulempe ikke at kunne få fat i et produkt eller en tjeneste, fordi de relevante medarbejdere har fri.

Amerikansk foredragsholder Kay Xander Mellish leverer informerende og underholdende præsentationer om kulturelle forskelle og dansk arbejdskultur – samt hjælper danskere og udlændinge til at le, lære, omgå og forstå hinanden bedre.

Som ved alle andre kulturer er der både kulturforskelle mellem Danmark og USA men også kulturligheder: Lighederne mellem vores kulturer finder vi f.eks. i vores frie, konkurrenceprægede markedsøkonomi, vores ry for at være med fremme inden for business og teknologisk innovation, og vores stærke tilknytning til vores forfatninger og idéer om ytringsfrihed. Når vi skal se på kulturforskelle mellem Danmark og USA inden for business, kan vi bl.a. slå ned på emner såsom hierarki og tillid, søgsmål, ambitioner, og medarbejderes rettigheder og arbejdsmoral.

Amerikanere og danskere sætter i lige grad pris på at opnå erhvervssucces, men der er vigtige forskelle mellem amerikansk forretningskultur og dansk forretningskultur. Den vigtigste forskel er den vægt, der lægges på tillid i dansk kultur og på danske arbejdspladser. Danmark er et lille land, hvor mange kender hinanden, og det er let for danskerne at opbygge tillid til hinanden. I forretningsverdenen betyder det mindre overvågning og mindre registrering. Amerikanere har brug for alle deres optegnelser i tilfælde af et søgsmål, men at sagsøge hinanden er meget mindre almindeligt i Danmark end i USA, så danskere i den private sektor ofrer mindre tid på at dokumentere deres aktiviteter.

Hvordan kan man som dansker opnår de bedste resultater, når man skal samarbejde med amerikanere eller gøre forretning med amerikanerne? Det handler blandt andet om at erkende, at vores direkte måde at kommunikere på kan opfattes forkert – og at det flade danske hierarki ofte ikke giver mening hos konkurrenceprægede amerikanere.

Kulturforskelle kan lægge hindringer i vejen for at få det bedste ud af samarbejdet, fortæller Kay Xander Mellish, som har for nylig udgav bogen ’Working with Americans: Tips for Danes’.