Kulturforskelle mellem Danmark og USA

Som ved alle andre kulturer er der både kulturforskelle mellem Danmark og USA men også kulturligheder: Lighederne mellem vores kulturer finder vi f.eks. i vores frie, konkurrenceprægede markedsøkonomi, vores ry for at være med fremme inden for business og teknologisk innovation, og vores stærke tilknytning til vores forfatninger og idéer om ytringsfrihed. Når vi skal se på kulturforskelle mellem Danmark og USA inden for business, kan vi bl.a. slå ned på emner såsom hierarki og tillid, søgsmål, ambitioner, og medarbejderes rettigheder og arbejdsmoral.